The Talent Shop

Wish  it   Dream  it   Do  it   Enjoy  it   Share  it

          Duurzame Inzetbaarheid               

“Het blijvend aansluiten van menselijk kapitaal op de vraag uit de arbeidsmarkt”


The Talent Shop creëert verbondenheid en inspiratie via advisering, training &

opleiding en detachering. We werken volgens onze unieke ontwikkelprogramma’s met


Duurzame inzetbaarheid als vertrekpunt

 

Waarom

Geweldig werk voor iedereen

Hoe
Creëer wederzijdse verbondenheid en inspiratie door mens en bedrijf dichter bij elkaar te brengen

Wat

Analyseren van menselijk kapitaal

Adviseren bij het creëren van een stimulerende werkomgeving

Bevorderen van kennis en vaardigheden

Het stimuleren bij een mentaal en fysiek gezond leven

Voorkomen en terugdringen van psychisch verzuim

Begeleiden in het maken van de juiste (studie)keuze

Het vinden van zinvolle banen